Greška
  • Šablon za ovaj prikaz nije raspoloživ. Molim, kontaktirajte administratora sajta.

Trudimo se da funkcionišemo kao tim dobrih i odgovornih vozača, savesnih konduktera, brzih i veštih mehaničara i ostalih vrednih i ljubaznih radnika našeg preduzeća.

 
netBus1-430x335 netBus2-430x335 netBus3-430x335


Preduzeće “Net Bus Co” d.o.o je društvo koje se bavi prevozom putnika u Zemlji a od ove godine i u Inostranstvu.


Osnovano je 01.06.2010..godine,na temeljima nekadašnjeg lidera u prevozu kako u Zemlji tako i inostranstvu "Autobanata".I upravo nakon pokretanja stečajnog postupka "Autobanataв" rađa se mlado preduzeće "Net Bus co" d.o.o. koje nastavlja sa radom i dokazivanjem sad več pune tri godine, i u svojoj kratkoj istoriji “Net Bus Co ” d.o.o je prerastao iz malog preduzeća u preduzeće srednje veličine,čime se i možemo pohvaliti. Nikad ne prestajući sa radom, nastojeći da što uspešnije i za korisnike svojih usluga što neosetnije uklopi neminovnosti razvoja , nikad ne dovodeći u pitanje kvalitet svojih usluga "Net Bus co" d.o.o. je izrastao u moderno preduzeće, sa jasnim ciljevima modernizacije, veće efikasnosti upravljanja i poslovanja, sa stalnom orijentacijom ka korisnicima usluga.I naravno sve više pažnje se poklanja razvoju turizma kao prateće delatnosti.